O Forum

Forum Edukacji Dorosłych to coroczna konferencja dla społeczności Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE. Organizowana jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz działające w jej ramach Krajowe Biuro EPALE.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych edukacją dorosłych, a w szczególności edukatorów, trenerów, przedstawicieli działów HR i osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników, przedstawicieli muzeów i bibliotek oraz innych instytucji kultury,  uniwersytetów ludowych, andragogów, pracowników uczelni oraz Uniwersytetów III Wieku, nauczycieli szkół dla dorosłych, doradców zawodowych i edukacyjnych.

W tym roku spotykamy się w formule hybrydowej. Podczas dwóch dni zaprosimy Was do udziału w wykładach, panelach dyskusyjnych i warsztatach. Osoby, które nie będą mogły do nas dołączyć w Warszawie, będą miały możliwość udziału online. Przewidzieliśmy transmisję sesji plenarnej wraz z możliwością interakcji, zadawania pytań na żywo i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Wszystkie wystąpienia w sesji plenarnej będą tłumaczone na Polski Język Migowy.

 

Do zobaczenia na Forum!

Krajowe Biuro EPALE

Poprzednie edycje

Do tej pory w Forum wzięło udział ponad 1100 osób w spotkaniach stacjonarnych i ponad 1500 w formule online. 187 prelegentów wystąpiło w 90 wykładach, 15 panelach dyskusyjnych i 7 warsztatach.

Organizator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Od 1993 r. zarządza europejskimi programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

Pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (od 2014 r.) i Europejskiego Korpusu Solidarności (od 2018 r.). Na arenie międzynarodowej reprezentuje Polskę, a w kraju organizuje nabory i nadzoruje finansowanie projektów. Łączny budżet przeznaczony na inicjatywy realizowane w ramach obu tych przedsięwzięć w latach 2021–2027 przekroczy 29 miliardów euro w skali całej Europy. Fundacja realizuje także Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i program Edukacja finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji koordynuje sieci i inicjatywy informacyjne skierowane do zróżnicowanych grup odbiorców. Wśród najbardziej popularnych są: stworzona dla nauczycieli platforma eTwinning, skierowane do młodzieży Eurodesk Polska i Europejski Portal Młodzieżowy oraz EPALE – Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.

Fundacja rozwija nowoczesne narzędzia służące do profesjonalnego prezentowania umiejętności na rynku pracy w ramach inicjatywy Europass oraz systemu akumulacji i przenoszenia zdobytych osiągnięć w kształceniu i szkoleniach zawodowych. Od kilkudziesięciu lat buduje bazę wiedzy o europejskich systemach edukacji w ramach sieci Eurydice, współtworzy także platformę Youth Wiki poświęconą politykom młodzieżowym państw Unii Europejskiej.

FRSE wspiera współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Krajowe Biuro EPALE

Krajowe Biuro EPALE mieści się w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w Warszawie. Jego zadaniem jest rozwijanie polskiej wersji językowej platformy. Na co dzień współpracuje z użytkownikami EPALE.

 • Wspiera rozwój społeczności EPALE

 • Współpracuje z ekspertami z obszaru edukacji dorosłych

 • Udostępnia aktualności dotyczące uczenia się edukacji dorosłych

 • Pomaga w publikacji artykułów i materiałów na platformie

 • Udziela wsparcia redakcyjnego

 • Prezentuje EPALE na organizowanych przez użytkowników wydarzeniach skupiających osoby uczące dorosłych

 • Promuje teksty użytkowników EPALE

 • Organizuje wydarzenia dla zarejestrowanych użytkowników platformy (seminaria, webinaria, warsztaty, konferencje)

  Krajowe Biuro EPALE zachęca do zgłaszania zagadnień i problemów, które budzą największe zainteresowanie. Chętnie zorganizuje spotkania na tematy wskazane przez użytkowników EPALE.

  Program

  Program Forum podzielony został na 4 bloki tematyczne:

  Są to priorytetowe obszary wskazane przez Komisję Europejską, na których koncentrujemy się w tym roku na EPALE. Każdego dnia tegorocznego Forum skupimy się na wybranych zagadnieniach. Ekspertki i eksperci podzielą się wiedzą i doświadczeniem, zaproszą do dyskusji, zachęcą do wypróbowania nowych metod, narzędzi oraz do wspólnej refleksji na temat przyszłości edukacji dorosłych.

  Sesje plenarne (transmitowane online)

  1. DZIEŃ - 15 LISTOPADA

  • 10.00 - 10.10 - Otwarcie VII Forum Edukacji Dorosłych
   dr Monika Poboży, Członek Zarządu FRSE.
  • 11.30 - 11.35 - Studio Forum
  • 11.35 - 11.50 - Przerwa
  • 11.50 - 11.55 - Studio Forum
  • 13.15 - 13.20 - Studio Forum
  • 13.20 - 14.05 - Przerwa obiadowa
  • 14.50 - 15.05 - Przerwa
  • 15.05 - 15.10 - Studio Forum
  • 16.30 - 16.45 - Studio Forum

  2. DZIEŃ - 16 LISTOPADA

  • 10.00 - 10.10 - Studio Forum

  • 11.30 - 11.35 - Studio Forum
  • 11.35 - 11.50 - Przerwa
  • 11.50 - 11.55 - Studio Forum
  • 13.15 - 13.20 - Studio Forum
  • 13.20 - 14.05 - Przerwa obiadowa
  • 14.50 - 15.05 - Przerwa
  • 15.05 - 15.10 - Studio Forum
  • 16.30 - 16.45 - Studio Forum

  Warsztaty

  1. DZIEŃ - 15 LISTOPADA

  2. DZIEŃ - 16 LISTOPADA

  Prelegenci

  Patronat Honorowy nad VII Forum Edukacji Dorosłych
  objął Minister Edukacji i Nauki.