Dzień 2: Edukacja młodych dorosłych

Zapraszamy do zapoznania się z opisami pierwszego dnia wystąpień w sesjach popołudniowych.

Dyskusja: Kompetencje młodych dorosłych a wymagania rynku pracy

Jak wygląda sytuacja młodych dorosłych na rynku pracy? Jakie są wobec nich oczekiwania? Jakie kompetencje powinni doskonalić młodzi dorośli, aby odnaleźć się na rynku pracy? Co powinien oferować im rynek szkoleniowy? Czy oferty edukacyjne uczelni wyższych odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy? Jakie szczególne wyzwania stoją przed doradcami pomagającymi osobom na wczesnych etapach kariery zawodowej?

Jak dobrze rozmawiać o błędach i porażkach?

Rozmowy o porażkach bardzo często kończą się wzajemnymi pretensjami, atakami, kłótniami. Podchodzi się do nich jako do próby „wyłgania się” z niepowodzenia, na przykład obarczając winą „niespodziewane czynniki” czy też kierując pretensje i złość w stosunku do osób, które popełniły błąd. Takie podejście jest niekonstruktywne i nieefektywne. Prowadzi do złych emocji, niszczenia relacji czy burzenia sprawności zespołu. Brak umiejętności rozmawiania o błędach powoduje, że unikamy takich rozmów lub robimy to nieprawidłowo i w efekcie ponosimy kolejne niepowodzenie – tracimy cenną wiedzę oraz okazję do rozwoju i usprawnienia. O ile starsze osoby mają już w tym pewne doświadczenie, o tyle młodym dorosłym może brakować takich wzorców. W efekcie z różnych powodów unikają „ciężkich rozmów”. Tymczasem zarówno w życiu prywatnym, jak i w zawodowym nierozmawianie o błędach i niepowodzeniach to oznaka zbliżającego się poważnego kryzysu. Wszystkie fakapy „schowane do szafy” mogą w najgorszym dla nas momencie z niej wypaść i doprowadzić do poważnych problemów. A lepiej chyba zapobiegać takim historiom, niż potem z nimi walczyć?

W trakcie wystąpienia opowiem o powodach obawy przed takimi rozmowami. Podpowiem, jak je rozbroić. Pokażę, jak dobrze rozmawiać o błędach i porażkach. Dobrze, czyli w sposób, który nie prowadzi do konfliktów, ale do budowania zaufania, wyciągania wniosków i gromadzenia doświadczenia, które przyda się w przyszłości.

Rozwiązania wspierające uczenie się dorosłych na przykładzie projektu „Ucz się u Mistrza”

Unia Europejska, zgodnie z jej ambitną agendą edukacyjną, zachęca do podejmowania współpracy poprzez wyjazdy zagraniczne. Czy Erasmus+ i inne programy oferujące wyjazdy zagraniczne niosą nowe możliwości edukacyjne dla dorosłych? Czy dorośli podczas wyjazdów zagranicznych podejmują to wyzwanie, zdobywając pogłębioną wiedzę i doskonaląc swoje umiejętności?

Rejestracja

Udział w VII Forum Edukacji Dorosłych jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta na platformie EPALE. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz maila z potwierdzeniem udziału i szczegółami dostępu do wydarzenia.