Dzień 2: Kreatywność i kultura

Zapraszamy do zapoznania się z opisami pierwszego dnia wystąpień w sesjach przedpołudniowych.

Nowe podejście do nauczania języka obcego i kultury w muzeum. Przykłady projektów skierowanych do dorosłych z Afganistanu i Ukrainy

Do tej pory zadawaliśmy sobie pytanie, jak uczyć kultury na zajęciach języka obcego, by nie zamieniły się one w nudny wykład na temat historii lub zwyczajów bożonarodzeniowych. Jakie stosować techniki? Z których materiałów korzystać? Śpiewać? Gotować? A może… pójść do muzeum albo do biblioteki?

Jeszcze kilka lat temu w Polsce zajęcia językowe w muzeum lub w bibliotece były rzadkością. Dlaczego ten trend zaczyna się zmieniać? Dlaczego instytucje edukacji formalnej i pozaformalnej coraz częściej wspomagają się potencjałem instytucji kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego? A dlaczego instytucje kultury zaczynają się interesować tematem, który do niedawna był dla nich odległy?

Trudno jest uczyć języka bez kultury, a kultury bez języka. A gdzie można lepiej to zrobić niż w miejscach, w których używa się języka do opisania i przeżywania kultury? Tylko czy osoby uczące się języka polskiego mają dość odwagi, by wkroczyć w świat polskojęzycznej kultury i sztuki? Czy nauczyciele i lektorzy czują się komfortowo w tej niełatwej tematyce? Jak to pogodzić, żeby obie strony były usatysfakcjonowane? 

Na przykładzie projektów prowadzonych w Muzeum Warszawy i jego Bibliotece postaram się odpowiedzieć na powyższe pytania. Zaprezentuję stosowane rozwiązania i materiały dydaktyczne. Opowiem też o swoich doświadczeniach z pracy z osobami z doświadczeniem uchodźczym oraz imigranckim.

Rozwój usług społecznych – potrzeby, szanse, możliwości

W kontekście zdarzeń społecznych i politycznych, z którymi mamy obecnie do czynienia, rozwój usług społecznych jest potrzebą, o której nie da się zapomnieć i której nie da się odłożyć w czasie. Dziś proces ten jest jeszcze bardziej aktualny niż wcześniej z uwagi na większe wyzwania, potrzeby, ale i możliwości.

Plan działań, nazywany deinstytucjonalizacją, rozłożony jest na lata. To w istocie szereg zorganizowanych procesów dotyczących przede wszystkim rozwoju usług społecznych i zdrowotnych opartych o otoczenie społeczne i rodzinę. Ma gwarantować dostęp do usług w środowisku domowym oraz w lokalnych instytucjach dziennego wsparcia, by stworzyć każdemu człowiekowi realną możliwość wyboru sposobu życia, szczególnie w sytuacji niepełnosprawności, kryzysu zdrowia psychicznego, starości czy kryzysu bezdomności.

Jak poprowadzić ten proces na poziomie regionalnym i lokalnym? Jak budować współpracę i partnerstwo różnych podmiotów zaangażowanych w rozwój usług społecznych? Jak wykorzystać usługi społeczne, by stały się impulsem do rozwoju ekonomii społecznej? Warto poznać te uwarunkowania i plany, by włączyć się w proces rozwoju usług społecznych i odegrać w nim ważną rolę.

Dyskusja: Wyjazdy zagraniczne w perspektywie edukacji dorosłych

Unia Europejska, zgodnie z jej ambitną agendą edukacyjną, zachęca do podejmowania współpracy poprzez wyjazdy zagraniczne. Czy Erasmus+ i inne programy oferujące wyjazdy zagraniczne niosą nowe możliwości edukacyjne dla dorosłych? Czy dorośli podczas wyjazdów zagranicznych podejmują to wyzwanie, zdobywając pogłębioną wiedzę i doskonaląc swoje umiejętności?

Słowo na „K”. Krytycznie o kreatywności

Pojęcie kreatywności w dyskusji o kulturze i edukacji pojawia się bardzo często. Albo działamy z zamiarem rozwijania tejże, albo oczekujemy jej od uczestników i słuchaczek naszych działań, lub – w najgorszym wypadku – sami, jako osoby tworzące i edukujące, zapewniamy o swojej kreatywności.

Podczas wystąpienia skorzystam z okazji, by krytycznie przyjrzeć się temu pojęciu. Postaram się zadać kilka pytań z nadzieją na zbliżenie się do odpowiedzi na nie: Czym w ogóle jest kreatywność? Czy można bez niej działać? Jakie są plusy (i minusy!) oczekiwania od nas ciągłej kreatywności? Żyjemy w czasach galopującej nadprodukcji (wszystkiego) – czy nasza kreatywność ma ją dodatkowo wzmacniać?

Rejestracja

Udział w VII Forum Edukacji Dorosłych jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta na platformie EPALE.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz maila z potwierdzeniem udziału i szczegółami dostępu do wydarzenia.