Warsztaty

Zapraszamy do zapoznania się z opisami warsztatów podczas pierwszego i drugiego dnia forum

Rewolucja czy ewolucja – kluczowe ogniwa rozwoju pracownika w miejscu pracy

Z jednej strony mamy narzędzia, możliwości, oferty firm dostarczających rozwiązania szkoleniowe, które rozwijają się w zawrotnym tempie: modele, platformy, gry, VR i wiele, wiele innych. Dostęp do wiedzy i narzędzi nie jest już praktycznie żadnym wyzwaniem. 

Z drugiej strony mamy człowieka, którego chcemy rozwijać – z jego nawykami i przekonaniami, który funkcjonuje w określonej strukturze organizacyjnej, z ustalonym zakresem zadań i kryteriami oceny jego pracy.

Stąd też projektując programy rozwojowe w miejscu pracy, cały czas trzeba pamiętać o kluczowych ogniwach wpływających na następujące dwie kwestie. Po pierwsze, czy i jakie kompetencje mają zostać rozwinięte. Po drugie, czy uczestnik programu rzeczywiście je wykorzysta i zwiększy swoją efektywność oraz czy będzie to miało wpływ na jego zaangażowanie w pracę.

Podczas warsztatu dowiesz się:

 • jakie błędy popełniamy, projektując i prowadząc programy rozwojowe dla pracowników  
 • jakie są kluczowe ogniwa w projektowaniu skutecznego programu rozwojowego w organizacji

czy rewolucja w obszarze rozwoju narzędzi szkoleniowych to szansa czy obowiązek

Projektowanie gier miejskich

Gry miejskie są popularną rozrywką, której uczestnicy, niczym pionki na planszy, poruszają się w przestrzeni miasta, szukając w niej podpowiedzi do rozwiązania różnych łamigłówek. Gry te dają się wykorzystać jako działanie edukacyjne bądź promocyjne (reklamowe).

Podczas warsztatu uczestnicy

 • dowiedzą się, jak projektować i organizować gry miejskie
 • będą mieli okazję poznać użyteczne schematy tworzenia ścieżek dla graczy, wskazówki dotyczące przygotowania materiałów ikierowania przebiegiem gry
 • będą mogli ćwiczyć się w wymyślaniu zadań i zagadek dla graczy
 • zyskają liczne inspiracje dotyczące tworzenia fabuły gry i osadzania jej w kontekście infrastruktury miasta
 • dowiedzą się, jak wpleść wątki edukacyjne lub promocyjne.

Metoda Bilansu Kompetencji

W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z Metodą Bilansu Kompetencji (MBK). Służy ona do tego, aby rozpoznać, opisać i udokumentować posiadanie kompetencji oraz przygotować plany rozwoju w tym zakresie.

MBK można stosować w różnych kontekstach, m.in. w:

 • procesie doradczym w urzędach pracy, akademickich biurach karier, szkołach, projektach skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem czy w ramach komercyjnych usług doradczych;
 • rozpoznawaniu kompetencji osób chcących dostać się na studia;
 • zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmach;
 • walidacji (potwierdzaniu efektów uczenia się), którą prowadzą instytucje certyfikujące nadające kwalifikacje rynkowe.

MBK została opracowana w 2015 roku przez Instytut Badań Edukacyjnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, gdzie po dziś dzień jest stosowana.

Myślenie wizualne

Sketchnoting, flipowanie to kompetencja pracy z wizualizacją i umiejętne zastosowanie technik myślenia wizualnego w pracy z grupą. Facylitacja graficzna spotkań angażuje, pobudza i motywuje do działania, a co za tym idzie, zwiększa efektywność spotkań, szkoleń czy komunikacji.

Podczas tego warsztatu poznasz podstawy graficznej facylitacji spotkań i narysujesz kilka szablonów, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej pracy.

Warsztat prowadzony będzie metodą: rysuj razem ze mną. Obejmie następujące tematy.

 1. Myślenie wizualne, sketchnoting, flipowanie i facylitacja graficzna spotkań
 • Co to jest i do czego możesz tego użyć?
 • Jak stosować w pracy stacjonarnej i online?
 1. Ikonki – metafory i kotwice dla mózgu odbiorcy
 • Jak prowadzić rękę podczas rysowania, by uzyskać odpowiedni efekt?
 • Jak rysować proste ikonki?
 1. Wyróżnianie ważnych treści i praca z kolorem
 2. Podstawy graficznej facylitacji spotkań. Narysujemy wspólnie 5 szablonów do pracy w obszarach:
 • dyskusja nad opcjami
 • analiza pól siłowych (siły wspierające i hamujące)
 • obawy i nadzieje
 • analiza różnych perspektyw
 • argumenty za i przeciw
 1. Szybkie rysowanie ludzików i emocji

Kreatywne metody edukacyjne

Zapraszam na dwugodzinny warsztat z ćwiczeniami praktycznymi. Poruszę następujące tematy:

 1. Rozwój umiejętności – czym się charakteryzuje, jaką ma specyfikę u ludzi dorosłych?
 2. Atrakcyjne i angażujące przekazywanie teorii – czym uzupełniać tradycyjny wykład? Metody aktywizujące i zwiększające skuteczność rozumienia oraz zapamiętywania podczas przekazywania wiedzy – mapa myśli.
 3. Projektowanie ćwiczeń trenujących umiejętności w sposób lekki, ciekawy i pobudzający do pracy. Wykorzystanie kości do gry, kart, gadżetów i innych przedmiotów…

Dzięki udziałowi w spotkaniu uczestnicy:

 • nauczą się kilku niestandardowych technik przekazywania wiedzy
 • zaprojektują kilka ćwiczeń z własnej dziedziny, z wykorzystaniem ciekawych gadżetów
 • poznają nietypowe zastosowania w dydaktyce ciekawych, ogólnodostępnych przedmiotów.

Karty na stół! Użyteczne narzędzia trenera grup międzypokoleniowych

Nawiązanie rozmowy jest dla wielu ludzi wyzwaniem, szczególnie kiedy z pozoru różni ich z rozmówcą wszystko – wiek, miejsce i czas, w którym dorastali, marzenia, cele czy doświadczenia życiowe. Zaobserwowałam jednak, że najczęściej to tylko pierwszy krok jest najtrudniejszy, a różnice stają się często zaletą i prowadzą do głębszych dyskusji.

Zapraszam do poznania narzędzi dydaktycznych, które mają na celu przełamanie pierwszych lodów i ułatwienie nawiązywania relacji. Zaprezentowane zostaną między innymi dwa rodzaje kart do konwersacji (wewnątrz- i międzygeneracyjnych).

W trakcie spotkania:

 • porozmawiamy o wyzwaniach, ale i potencjale oraz możliwościach tkwiących w zespołach i grupach międzypokoleniowych;
 • podyskutujemy o cechach dobrej relacji i rozmowy międzypokoleniowej;
 • poznasz użyteczne narzędzia trenerskie oraz nowoczesne metody nauczania młodych dorosłych oparte na gamifikacji;
 • wypróbujesz narzędzia, które będziesz mógł/mogła wykorzystać w trakcie swoich stacjonarnych zajęć czy warsztatów;
 • będziesz mieć możliwość podzielenia się swoimi dobrymi praktykami oraz pomysłami na pracę w grupach międzypokoleniowych.

Na spotkanie zapraszam edukatorów, trenerów, szkoleniowców, liderów grup nieformalnych, wolontariuszy oraz wszystkich zainteresowanych!

Rejestracja

Udział w VII Forum Edukacji Dorosłych jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta na platformie EPALE.

Załóż konto na EPALE.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz maila z potwierdzeniem udziału i szczegółami dostępu do wydarzenia.